Za ogled spletne strani priporočamo novejši brskalnik npr. Google Chrome.
orientacija GZ Radovljica
orientacija GZ Radovljica
pionirji
pionirke

22 marca
2018

Proslava ob 20-letnici GZ Radovljica

“Ste tisti, ki pomagate ljudem takrat, ko jim je najhuje. Pri svojem delu vidite veliko gorja in človeških tragedij. Vse to, kar vidite, tudi vas samih ne pušča neprizadetih, kar vse prepogosto pozabimo izpostaviti in se vam za to zahvaliti,” je le nekaj besed, ki jih je ministrica za obrambo Andreja Katič podala v slavnostnem govoru na proslavi ob 20-letnici Gasilske zveze Radovljica. 

NAC_2280NAC_2374NAC_2407NAC_2435NAC_2490NAC_2492NAC_2530NAC_2590NAC_2601Proslava ob 20-letniciNAC_2703NAC_2723NAC_2743NAC_2774NAC_2780

 

20 marca
2018

Občni zbor GZ Radovljica

Občni zbor

7 marca
2018

Objava kandidatur

Funkcionarja GZ Radovljica ter namestnika za mandatno obdobje 2018-2023

 1. Kandidat za Predsednika GZ Radovljica = Mitja Mladenovič (PGD Ljubno)
 2. Kandidat za Poveljnika GZ Radovljica = Janez Koselj (PGD Lancovo)
 1. Kandidat za Namestnika predsednika GZ Radovljica = Miran Zupan (PGD Lancovo)
 2. Kandidat za Namestnika poveljnika GZ Radovljica = Jonas Sotler (PGD Radovljica)

Kandidatni za organe GZ Radovljica so:

Upravni odbor:

 1. Klemen Štefelin (PGD Begunje)
 2. Robert Vilfan (PGD Brezje)
 3. Jernej Kolman (IPGD Elan)
 4. Klemen Zima (PGD Hlebce)
 5. Jože Skalar (PGD Kamna Gorica)
 6. Nejc Bertoncelj (PGD Kropa)
 7. Miran Zupan (PGD Lancovo)
 8. Zdenko Perko (PGD Lesce)
 9. Primož Šolar (PGD Ljubno)
 10. Branko Meglič (PGD Mošnje)
 11. Andrej Bernard (PGD Podgora)
 12. Sašo Finžgar (PGD Podnart)
 13. Žiga Lenček (PGD Radovljica)
 14. Marjana Žbontar (PGD Srednja Dobrava)

Poveljstvo:

 1. Janez Pavlič (PGD Begunje)
 2. Pavel Razboršek (PGD Brezje)
 3. Matjaž Gračnar (IPGD Elan)
 4. Matija Šmid (PGD Hlebce)
 5. Ervin Maček (PGD Kamna Gorica)
 6. Matevž Mohorič (PGD Kropa)
 7. Nejc Doberlet (PGD Lancovo)
 8. Aleš Šolar (PGD Ljubno)
 9. Gašper Pirc (PGD Lesce)
 10. Dušan Jelovčan (PGD Mošnje
 11. Peter Hrovat (PGD Podgora)
 12. Rok Turnšek (PGD Podnart)
 13. Jonas Sotler (PGD Radovljica)
 14. Peter Pfajfar (PGD Srednja Dobrava)

Nadzorni odbor:

 1. Branko Habjan (PGD Radovljica)
 2. Maksimiljan Kalan (PGD Ljubno)
 3. Irena Kapus (PGD Kamna Gorica)
 4. Alenka Langus (PGD Lancovo)
 5. Bine Perič (PGD Podnart)
 6. Jože Zima (PGD Hlebce)
2 marca
2018

Kviz GZG

Ekipe morajo biti na komisija A,  20 minut pred začetkom tekmovanja, ki je ob 9. uri.

DODATNA NAVODILA ZA KVIZ GZG

Razpis kviz GZG 2018

2 marca
2018

Poziv skladno s sklepom kandidacijske komisije

»Kandidacijska komisija, skladno s sklepom, sprejetim na 4. korespondenčni seji dne 02.03.2018, poziva kandidate, ki izpolnjuje pogoje za funkcijo »Namestnik poveljnika GZ Radovljica«, skladno z Razpisom kandidacijskega postopka GZ 2018-2023, z dne 05.01.2018, objavljenim na spletnih straneh Gasilske zveze Radovljica, da izkažejo interes s poslano popolno kandidaturo, po pošti na naslov »Gasilska zveza Radovljica, Gorenjska cesta 31, 4240 Radovljica vključno s 05.03.2018.«

Kandidacijska komisija

3 februarja
2018

Rezultati kviza GZ Radovljica 2018

Kviz GZ Gorenjske bo potekal v OŠ na Bledu 3.3.2018.

9 januarja
2018

Kviz GZ Radovljica – seznam ekip in sistem tekmovanja

izobraevanje_6

5 januarja
2018

Razpis kandidacijskega postopka za volitve organov in funkcionarjev

Petčlanska kandidacijska komisija objavlja Razpis kandidacijskega postopka za volitve organov in funkcionarjev GZ Radovljica za obdobje 2018 – 2023, ki ga dobite na spodnji povezavi:

Razpis kandidacijskega postopka GZ Radovljica 2018-2023

29 decembra
2017

Posvet operativnih gasilcev

za člane in članice društev GZ Radovljica

VABILO NA POSVET OP GASILCEV 2018

20 decembra
2017

Voščilo

2018-011