Kurjenje kresov

Prvomajski prazniki so pred nami in na predvečer prvega maja bodo po državi zagoreli številni kresovi. Ker kurjenje kresov lahko pomeni tudi nevarnost za nastanek požarov, so na URSZR pripravili napotke v zvezi z varstvom pred požarom ob kurjenju prvomajskih kresov, na spodnji povezavi.

Prijave za mladinski tabor

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnUU8pBQzpuQaijKT8ZWOiPTwtH1KbjJuLMYVOpgrh8ej2Iw/viewform

Na zgornji povezavi dostopate do linka za prijavo otrok na mladinski tabor. Povezava do e-prijave bo AKTIVNA od 1. 4. 2023 po 8:00 uri.

NAVODILA:

–       v polja vnesite zahtevane podatke, na koncu e-prijave je potrebno potrditi izjave oz. dovoljenja – v kolikor tega ne storite prijave ne boste mogli oddati

–          pazite na pravilnost podatkov, predvsem na e-naslov kamor boste prejeli obvestilo o uspešnosti prijave (preverite tudi zavihek KOŠ oz. SPAM)

–          na vpisani kontaktni e-naslov boste poleg obvestila o uspešnosti prijave, v prilogi prejeli tudi prijavnico v pdf obliki in povezavo, kjer boste lahko spremljali status vaše prijave

–          prijavnico natisnite in oddajte v matično gasilsko društvo, kjer jo bodo potrdili z žigom in podpisom predsednika

 • za e-prijavo in kasneje tudi za plačilo morate imeti ID št. iz Vulkana
 • št. udeležencev je omejeno na 68
 • prijave od št. 69 se zbirajo na “čakalni listi” in v primeru, da bo katera od prijav od 1 do 68 zavrnjena se prva prijava iz “čakalne liste” premakne na aktivni seznam
 • plačilo je potrebno izvesti najkasneje sedmi dan po oddani prijavi, v nasprotnem primeru se prijava izniči in bo potrebno otroka ponovno prijaviti
 • pri sklicu obvezno navedite sklic: 00 – xxxxxxx (ID št. otroka iz Vulkana)

Novi funkcionarji in organi GZ Radovljica

Na občnem zboru GZ Radovljica 29. 3. 2023 so bili izvoljeni novi funkcionarji in organi GZ

 • predsednik: Klemen Štefelin, član PGD Begunje na Gorenjskem
 • namestnik predsednika: Klemen Zima, član PGD Hlebce
 • poveljnik: Janez Koselj, član PGD Lancovo
 • namestnik poveljnika: Jure Lombar, član PGD Lesce

Člani UO: Denis Ambrožič, Robert Vilfan, Klemen Zima, Miha Pogačnik, Nejc Bertoncelj, Aleš Fister, Tadej El Shawish, Primož Šolar, Branko Meglič, Andrej Bernard, Bine Perič, Peter Podlesnik, Marjana Žbontar, Jernej Kolman, Klemen Štefelin, Janez Koselj.

Člani poveljstva: Žan Legat, Gregor Grilc, Matija Šmid, Ervin Maček, Matevž Mohorič, Nejc Doberlet, Gašper Pirc, Aleš Šolar, Jelovčan Dušan, Peter Hrovat, Andej Fister, Žiga Lenček, Marko Strnad, Luka Pretnar, Janez Koselj, Jure Lombar, Jonas Sotler.

Člani NO: Alenka Langus, Jože Zima, Maja Stanojevič, Nejc Zima, Vojka Jesenko.

Razpis kandidacijskega postopka za volitve organov in funkcionarjev Gasilske zveze Radovljica

Na podlagi 4. člena Pravilnika o kandidacijskem postopku za volitve organov in funkcionarjev Gasilske zveze Radovljica z dne 5. 4. 2022 ter sklepa kandidacijske komisije za volitve organov in funkcionarjev na 26. rednem letnem Občnem zboru Gasilske zveze Radovljica z dne 21. 12. 2022, kandidacijska komisija objavlja: 

 • Razpis kandidacijskega postopka za volitve funkcionarjev ter organov GZ Radovljica za obdobje 2023-2028 in
 • Rokovnik volilnih opravil za volitve funkcionarjev ter organov GZ Radovljica za obdobje 2023-2028