Za ogled spletne strani priporočamo novejši brskalnik npr. Google Chrome.
PGD Podnart
PGD Podnart
PGD Mošnje
PGD Mošnje
PGD Ljubno
PGD Ljubno
PGD Kropa
PGD Kropa
PGD Kamna Gorica
PGD Kamna Gorica
PGD Hlebce
PGD Hlebce
PGD Brezje
PGD Brezje
PGD Begunje
PGD Begunje

7 marca
2018

Objava kandidatur

Funkcionarja GZ Radovljica ter namestnika za mandatno obdobje 2018-2023

 1. Kandidat za Predsednika GZ Radovljica = Mitja Mladenovič (PGD Ljubno)
 2. Kandidat za Poveljnika GZ Radovljica = Janez Koselj (PGD Lancovo)
 1. Kandidat za Namestnika predsednika GZ Radovljica = Miran Zupan (PGD Lancovo)
 2. Kandidat za Namestnika poveljnika GZ Radovljica = Jonas Sotler (PGD Radovljica)

Kandidatni za organe GZ Radovljica so:

Upravni odbor:

 1. Klemen Štefelin (PGD Begunje)
 2. Robert Vilfan (PGD Brezje)
 3. Jernej Kolman (IPGD Elan)
 4. Klemen Zima (PGD Hlebce)
 5. Jože Skalar (PGD Kamna Gorica)
 6. Nejc Bertoncelj (PGD Kropa)
 7. Miran Zupan (PGD Lancovo)
 8. Zdenko Perko (PGD Lesce)
 9. Primož Šolar (PGD Ljubno)
 10. Branko Meglič (PGD Mošnje)
 11. Andrej Bernard (PGD Podgora)
 12. Sašo Finžgar (PGD Podnart)
 13. Žiga Lenček (PGD Radovljica)
 14. Marjana Žbontar (PGD Srednja Dobrava)

Poveljstvo:

 1. Janez Pavlič (PGD Begunje)
 2. Pavel Razboršek (PGD Brezje)
 3. Matjaž Gračnar (IPGD Elan)
 4. Matija Šmid (PGD Hlebce)
 5. Ervin Maček (PGD Kamna Gorica)
 6. Matevž Mohorič (PGD Kropa)
 7. Nejc Doberlet (PGD Lancovo)
 8. Aleš Šolar (PGD Ljubno)
 9. Gašper Pirc (PGD Lesce)
 10. Dušan Jelovčan (PGD Mošnje
 11. Peter Hrovat (PGD Podgora)
 12. Rok Turnšek (PGD Podnart)
 13. Jonas Sotler (PGD Radovljica)
 14. Peter Pfajfar (PGD Srednja Dobrava)

Nadzorni odbor:

 1. Branko Habjan (PGD Radovljica)
 2. Maksimiljan Kalan (PGD Ljubno)
 3. Irena Kapus (PGD Kamna Gorica)
 4. Alenka Langus (PGD Lancovo)
 5. Bine Perič (PGD Podnart)
 6. Jože Zima (PGD Hlebce)
2 marca
2018

Kviz GZG

Ekipe morajo biti na komisija A,  20 minut pred začetkom tekmovanja, ki je ob 9. uri.

DODATNA NAVODILA ZA KVIZ GZG

Razpis kviz GZG 2018

2 marca
2018

Poziv skladno s sklepom kandidacijske komisije

»Kandidacijska komisija, skladno s sklepom, sprejetim na 4. korespondenčni seji dne 02.03.2018, poziva kandidate, ki izpolnjuje pogoje za funkcijo »Namestnik poveljnika GZ Radovljica«, skladno z Razpisom kandidacijskega postopka GZ 2018-2023, z dne 05.01.2018, objavljenim na spletnih straneh Gasilske zveze Radovljica, da izkažejo interes s poslano popolno kandidaturo, po pošti na naslov »Gasilska zveza Radovljica, Gorenjska cesta 31, 4240 Radovljica vključno s 05.03.2018.«

Kandidacijska komisija

3 februarja
2018

Rezultati kviza GZ Radovljica 2018

Kviz GZ Gorenjske bo potekal v OŠ na Bledu 3.3.2018.

9 januarja
2018

Kviz GZ Radovljica – seznam ekip in sistem tekmovanja

izobraevanje_6

5 januarja
2018

Razpis kandidacijskega postopka za volitve organov in funkcionarjev

Petčlanska kandidacijska komisija objavlja Razpis kandidacijskega postopka za volitve organov in funkcionarjev GZ Radovljica za obdobje 2018 – 2023, ki ga dobite na spodnji povezavi:

Razpis kandidacijskega postopka GZ Radovljica 2018-2023

29 decembra
2017

Posvet operativnih gasilcev

za člane in članice društev GZ Radovljica

VABILO NA POSVET OP GASILCEV 2018

20 decembra
2017

Voščilo

2018-011

16 oktobra
2017

Rezultati člansko GZG

Rezultati regijskega tekmovanja članov, članic, starejših gasilcev in starejših gasilk.

rezultati GZG clani 2017

12 oktobra
2017

Startna lista – članska GZG

MEMORIJAL-MATEVZA-HACETA---ZLATA-ZNACKA-_52c80cf208219

 

RAZPORED ČLANI. ČLANICE REGIJSKO TEKMOVANJE 2017 KONČNI RAZPORED 11.10.2017

RAZPORED STAREJŠI GASILCI REGIJSKO TEKMOVANJE POPRAVEK 9.10.2017