Za ogled spletne strani priporočamo novejši brskalnik npr. Google Chrome.
VAJA GZ RADOVLJICA
VAJA GZ RADOVLJICA
vaja tehnična intervencija
vaja tehnična intervencija
delo z MB
delo z MB
delo s črpalko v GVC
delo s črpalko v GVC
prenos ponesrečenca
prenos ponesrečenca
navezava orodja
navezava orodja
gibanje po lestvi
gibanje po lestvi
notranji napad
notranji napad

7 oktobra
2021

Rezultati orientacija

13 septembra
2021

Objava kandidatov NO

Izredni Občni zbor Gasilske zveze Radovljica bo v ponedeljek, 20. 9. 2021, ob 19.00 uri, v dvorani ŠD Ljubno.

Na Občnem zboru bomo izvedli nadomestne volitve za člana NO in člana poveljstva GZ.

Kandidata za člana NO sta:

  • METOD GABER, član PGD Brezje
  • NEJC ZIMA, član PGD Mošnje

Kandidat za člana poveljstva je:

  • MARKO STRNAD, član PGD Srednja Dobrava
13 avgusta
2021

Orientacija GZ Radovljica

Razpis in priloge dobite na spodnji povezavi

https://drive.google.com/drive/folders/1DYGfpnCqVQJqGQyajqAB6PLjbKG8QYDK?usp=sharing

2 julija
2021

Srečanje starejših gasilk in gasilcev GZ

30 junija
2021

Razpis za člana NO

Na podlagi sklepa Upravnega odbora sprejetega na 13. seji, dne 07.06.2021, objavljamo razpis za imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora.

14 maja
2021

Razpis za novo gasilsko vozilo GVC 16/25

2 maja
2021

SPLETNE STRANI NA NOVEM STREŽNIKU

Kot ste verjetno že opazili, je bila spletna stran GZR nekaj časa nedosegljiva. Razlog je bil prenos spletne strani k novemu ponudniku. Ob prenosu je bilo nekaj tehničnih težav, kar je bil tudi vzrok nedosegljivosti.

K sreči smo uspeli težave rešiti in tako spletna stran ponovno deluje. V kolikor boste opazili še kaj nedelujočega, prosimo, da nas obvestite na elektronski naslov info@gzor.si.

Vzpostavljena je bila tudi nova spletna stran https://mladina.gzor.si. Na spletni strani se bodo objavljale vsebine, ki so zanimive za gasilsko mladino in mentorje. Z mentorji bo v bližnji prihodnosti izvedeno izobraževanje, kako se na strani objavlja novice, tako da bo stran čimbolj ažurna.

29 marca
2021

OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE GASILSKE ZAŠČITNE IN REŠEVALNE OPREME ZA OBDOBJE OD 1. 6. 2020 DO 30. 4. 2021

Razpis bo v Vulkanu aktiven od 6. 4. 2021 do 3. 5. 2021.

Spoštovani,
 
v Uradnem listu RS, št.
44/2021, ki je izšel 26. 3. 2021
, je Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za
zaščito in reševanje, objavila Javni
razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za obdobje od
1. 6. 2020 do 30. 4. 2021.
 V okviru razpisa je na voljo 2.400.000,00 €,
oziroma bodo sredstva razdeljena v okviru največje možne višine likvidnostnih
sredstev ob zaključku razpisa.

 
Namen
razpisa
je
sofinanciranje nabave določene nove gasilske zaščitne in reševalne opreme ter
gasilskih vozil za prostovoljna gasilska društva ter gasilskih vozil za
gasilske zveze, nabavljenih v obdobju od 1. 6. 2020 do 30. 4. 2021.

 
Cilj
razpisa
je
pospeševanje posodabljanja zaščitne in reševalne opreme gasilskih enot
prostovoljnih gasilskih društev ter zagotavljanje usklajenega razvoja teh
enot.
 
Z
razpisom se bo sofinancirala samo gasilska zaščitna in reševalna oprema
ter gasilska vozila
, ki so predmet razpisa in so količinsko ter po tipu
glede na kategorijo gasilskega društva v skladu z minimalnimi pogoji,
določenimi v Merilih za organiziranje in opremljanje gasilskih enot. Z
razpisom se bodo GZ sofinancirala tudi gasilska vozila PV-1 ali GVZ-1.
 
Na razpisu lahko sodeluje prostovoljno
gasilsko društvo neposredno ali pristojna gasilska zveza
v imenu
posameznih gasilskih društev, za katere je bila oprema nabavljena.
 
Sofinancirala
se bo oprema, nabavljena v obdobju od 1. 6. 2020 do 30. 4. 2021.
Kot dokazilo za izpolnjevanje tega pogoja bo upoštevan datum nastanka »DUR« v
izstavljenih računih, ki jih mora prijavitelj predložiti ob prijavi na
razpis.
 
Prijavo na razpis je mogoče
oddati do vključno 3. 5. 2021.
 

11 januarja
2021

Občni zbori društev in oddaja letnih poročil

29 decembra
2020

Voščilo