Za ogled spletne strani priporočamo novejši brskalnik npr. Google Chrome.

OBRAZCI

NOVO!

11. člen Zakona o društvih (ZDru-1)  Uradni list RS št. 61/13.6.2006
(članstvo v društvu)
(1) Članstvo v društvu je osebno. Pravno osebo v društvu zastopa pooblaščena oseba.
(2) Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega leta do dopolnjenega 15 leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje.