Novi funkcionarji in organi GZ Radovljica

Na občnem zboru GZ Radovljica 29. 3. 2023 so bili izvoljeni novi funkcionarji in organi GZ

  • predsednik: Klemen Štefelin, član PGD Begunje na Gorenjskem
  • namestnik predsednika: Klemen Zima, član PGD Hlebce
  • poveljnik: Janez Koselj, član PGD Lancovo
  • namestnik poveljnika: Jure Lombar, član PGD Lesce

Člani UO: Denis Ambrožič, Robert Vilfan, Klemen Zima, Miha Pogačnik, Nejc Bertoncelj, Aleš Fister, Tadej El Shawish, Primož Šolar, Branko Meglič, Andrej Bernard, Bine Perič, Peter Podlesnik, Marjana Žbontar, Jernej Kolman, Klemen Štefelin, Janez Koselj.

Člani poveljstva: Žan Legat, Gregor Grilc, Matija Šmid, Ervin Maček, Matevž Mohorič, Nejc Doberlet, Gašper Pirc, Aleš Šolar, Jelovčan Dušan, Peter Hrovat, Andej Fister, Žiga Lenček, Marko Strnad, Luka Pretnar, Janez Koselj, Jure Lombar, Jonas Sotler.

Člani NO: Alenka Langus, Jože Zima, Maja Stanojevič, Nejc Zima, Vojka Jesenko.