Razpis kandidacijskega postopka za volitve organov in funkcionarjev Gasilske zveze Radovljica

Na podlagi 4. člena Pravilnika o kandidacijskem postopku za volitve organov in funkcionarjev Gasilske zveze Radovljica z dne 5. 4. 2022 ter sklepa kandidacijske komisije za volitve organov in funkcionarjev na 26. rednem letnem Občnem zboru Gasilske zveze Radovljica z dne 21. 12. 2022, kandidacijska komisija objavlja: 

  • Razpis kandidacijskega postopka za volitve funkcionarjev ter organov GZ Radovljica za obdobje 2023-2028 in
  • Rokovnik volilnih opravil za volitve funkcionarjev ter organov GZ Radovljica za obdobje 2023-2028