Za ogled spletne strani priporočamo novejši brskalnik npr. Google Chrome.

2 marca
2018

Poziv skladno s sklepom kandidacijske komisije

»Kandidacijska komisija, skladno s sklepom, sprejetim na 4. korespondenčni seji dne 02.03.2018, poziva kandidate, ki izpolnjuje pogoje za funkcijo »Namestnik poveljnika GZ Radovljica«, skladno z Razpisom kandidacijskega postopka GZ 2018-2023, z dne 05.01.2018, objavljenim na spletnih straneh Gasilske zveze Radovljica, da izkažejo interes s poslano popolno kandidaturo, po pošti na naslov »Gasilska zveza Radovljica, Gorenjska cesta 31, 4240 Radovljica vključno s 05.03.2018.«

Kandidacijska komisija