Za ogled spletne strani priporočamo novejši brskalnik npr. Google Chrome.

29 marca
2021

OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE GASILSKE ZAŠČITNE IN REŠEVALNE OPREME ZA OBDOBJE OD 1. 6. 2020 DO 30. 4. 2021

Razpis bo v Vulkanu aktiven od 6. 4. 2021 do 3. 5. 2021.

Spoštovani,
 
v Uradnem listu RS, št.
44/2021, ki je izšel 26. 3. 2021
, je Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za
zaščito in reševanje, objavila Javni
razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za obdobje od
1. 6. 2020 do 30. 4. 2021.
 V okviru razpisa je na voljo 2.400.000,00 €,
oziroma bodo sredstva razdeljena v okviru največje možne višine likvidnostnih
sredstev ob zaključku razpisa.

 
Namen
razpisa
je
sofinanciranje nabave določene nove gasilske zaščitne in reševalne opreme ter
gasilskih vozil za prostovoljna gasilska društva ter gasilskih vozil za
gasilske zveze, nabavljenih v obdobju od 1. 6. 2020 do 30. 4. 2021.

 
Cilj
razpisa
je
pospeševanje posodabljanja zaščitne in reševalne opreme gasilskih enot
prostovoljnih gasilskih društev ter zagotavljanje usklajenega razvoja teh
enot.
 
Z
razpisom se bo sofinancirala samo gasilska zaščitna in reševalna oprema
ter gasilska vozila
, ki so predmet razpisa in so količinsko ter po tipu
glede na kategorijo gasilskega društva v skladu z minimalnimi pogoji,
določenimi v Merilih za organiziranje in opremljanje gasilskih enot. Z
razpisom se bodo GZ sofinancirala tudi gasilska vozila PV-1 ali GVZ-1.
 
Na razpisu lahko sodeluje prostovoljno
gasilsko društvo neposredno ali pristojna gasilska zveza
v imenu
posameznih gasilskih društev, za katere je bila oprema nabavljena.
 
Sofinancirala
se bo oprema, nabavljena v obdobju od 1. 6. 2020 do 30. 4. 2021.
Kot dokazilo za izpolnjevanje tega pogoja bo upoštevan datum nastanka »DUR« v
izstavljenih računih, ki jih mora prijavitelj predložiti ob prijavi na
razpis.
 
Prijavo na razpis je mogoče
oddati do vključno 3. 5. 2021.