Za ogled spletne strani priporočamo novejši brskalnik npr. Google Chrome.

7 marca
2018

Objava kandidatur

Funkcionarja GZ Radovljica ter namestnika za mandatno obdobje 2018-2023

 1. Kandidat za Predsednika GZ Radovljica = Mitja Mladenovič (PGD Ljubno)
 2. Kandidat za Poveljnika GZ Radovljica = Janez Koselj (PGD Lancovo)
 1. Kandidat za Namestnika predsednika GZ Radovljica = Miran Zupan (PGD Lancovo)
 2. Kandidat za Namestnika poveljnika GZ Radovljica = Jonas Sotler (PGD Radovljica)

Kandidatni za organe GZ Radovljica so:

Upravni odbor:

 1. Klemen Štefelin (PGD Begunje)
 2. Robert Vilfan (PGD Brezje)
 3. Jernej Kolman (IPGD Elan)
 4. Klemen Zima (PGD Hlebce)
 5. Jože Skalar (PGD Kamna Gorica)
 6. Nejc Bertoncelj (PGD Kropa)
 7. Miran Zupan (PGD Lancovo)
 8. Zdenko Perko (PGD Lesce)
 9. Primož Šolar (PGD Ljubno)
 10. Branko Meglič (PGD Mošnje)
 11. Andrej Bernard (PGD Podgora)
 12. Sašo Finžgar (PGD Podnart)
 13. Žiga Lenček (PGD Radovljica)
 14. Marjana Žbontar (PGD Srednja Dobrava)

Poveljstvo:

 1. Janez Pavlič (PGD Begunje)
 2. Pavel Razboršek (PGD Brezje)
 3. Matjaž Gračnar (IPGD Elan)
 4. Matija Šmid (PGD Hlebce)
 5. Ervin Maček (PGD Kamna Gorica)
 6. Matevž Mohorič (PGD Kropa)
 7. Nejc Doberlet (PGD Lancovo)
 8. Aleš Šolar (PGD Ljubno)
 9. Gašper Pirc (PGD Lesce)
 10. Dušan Jelovčan (PGD Mošnje
 11. Peter Hrovat (PGD Podgora)
 12. Rok Turnšek (PGD Podnart)
 13. Jonas Sotler (PGD Radovljica)
 14. Peter Pfajfar (PGD Srednja Dobrava)

Nadzorni odbor:

 1. Branko Habjan (PGD Radovljica)
 2. Maksimiljan Kalan (PGD Ljubno)
 3. Irena Kapus (PGD Kamna Gorica)
 4. Alenka Langus (PGD Lancovo)
 5. Bine Perič (PGD Podnart)
 6. Jože Zima (PGD Hlebce)