Za ogled spletne strani priporočamo novejši brskalnik npr. Google Chrome.

27 marca
2018

Novi funkcionarji in organi zveze

Na občnem zboru GZ Radovljica 21. 3. 2018 so bile izvedene tudi volitve novih funkcionarjev in organov GZ

  • predsednik: Mitja Mladenovič član PGD Ljubno
  • namestnik predsednika: Miran Zupan član PGD Lancovo
  • poveljnik: Janez Koselj član PGD Lancovo
  • namestnik poveljnika: Jonas Sotler član PGD Radovljica

Člani UO: Klemen Štefelin, Robert Vilfan, Klemen Zima, Jože Skalar, Nejc Bertoncelj, Miran Zupan, Zdenko Perko, Primož Šolar, Branko Meglič, Andrej Bernard, Sašo Finžgar, Žiga Lenček, Marjana Žbontar, Jernej Kolman, Mitja Mladenovič, Janez Koselj.

Člani poveljstva: Janez Pavlič, Pavel Razboršek, Matija Šmid, Ervin Maček, Matevž Mohorič, Nejc Doberlet, Gašper Pirc, Aleš Šolar, Dušan Jelovčan, Peter Hrovat, Rok Turnšek, Jonas Sotler, Peter Pfajfar, Matjaž Gračnar, Janez Koselj.

Člani NO: Branko Habjan, Maksimiljan Kalan, Irena Kapus, Alenka Langus, Jože Zima.